ПЕРШЕ СОБОРHЕ ПОСЛАHHЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ІОАНА БОГОСЛОВА

ПЕРШЕ СОБОРHЕ ПОСЛАHHЯ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ІОАНА БОГОСЛОВА

 

1 Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали i чого торкалися руки наші, про Слово життя, – 2 бо життя явилось‚ i ми бачили‚ i свідчимо, i звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця i явилось нам, – 3 про те, що ми бачили i чули, звіщаємо вам, щоб i ви мали єднання з нами: а наше єднання – з Отцем i Сином Його, Ісусом Христом. 4 I це пишемо вам, щоб радість ваша була повна.

 

5 I ось благовiстя, яке ми чули від Нього i звіщаємо вам: Бог є світло, i немає в Ньому ніякої тем­ряви. 6 Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо i не творимо істини; 7 коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, i Кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 8 Якщо кажемо, що не маємо гріха, – обманюємо самих себе, i правди немає в нас. 9 Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним i праведним, простить нам гріхи наші i очистить нас від усякої неправди. 10 Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним i слова Його немає в нас.

 

2 Діти мої! Це пишу вам, щоб ви не грішили, а коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. 2 Він є очищення від гріхів наших, i не тільки від наших, але і від гріхів усього світу.

 

3 А що ми пізнали Його, розумі­ємо з того, що дотримуємось Його заповідей. 4 Хто говорить: “Я пізнав Його”, але заповідей Його не виконує, той неправдомовець i немає в ньому правди; 5 а хто до­тримує слово Його, в тому істинно любов Божа здійснилася; з цього пізнаємо‚ що ми в Ньому. 6 Хто говорить, що перебуває в Ньому, той повинен робити так, як Він робив.

 

7 Улюблені! Пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Давня заповідь – це слово, яке ви чули від почат­ку. 8 Але при тому i нову заповідь пишу вам, що є справді i в Ньому, i у вас, тому що темрява минає i правдиве світло вже світить. 9 Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в тем­­­ряві. 10 Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, i немає в ньому спокуси. 11 А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, i в темряві ходить, i не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому.

 

12 Пишу вам, діти, бо прощаю­ться вам гріхи iменi Його ради. 13 Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Сущого від початку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам, юнаки, бо ви пі­знали Отця. 14 Я написав вам, бать­ки, бо ви пізнали Безпочаткового. Я написав вам, юнаки, бо ви сильні, i слово Боже перебуває у вас, i ви перемогли лукавого. 15 Не любіть світу, ні того, що в свiтi: хто любить світ, у тому немає лю­бові Отчої. 16 Бо все, що в світі: по­хіть плотська, похіть очима i гордість житейська, не від Отця, а від світу цього. 17 I світ минає, i похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік.

 

18 Діти! Остання це година! I як ви чули, що прийде антихрист – i тепер з’явилося багато антихристів, – з цього ми i пізнаємо, що остання година настала. 19 Вони вийшли від нас, але не були наші: бо якби вони були наші, то залишилися б з нами; але вони вийшли‚ i через те виявилося, що не всі наші. 20 Ви ж маєте помазання від Святого i знаєте все. 21 Я на­писав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви зна­єте її i що всяка неправда не від істини. 22 Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, що зріка­ється Отця i Сина. 23 Кожен, хто зрікається Сина, не має i Отця, а хто сповідує Сина, має i Отця. 24 От­же, що ви чули від початку, те нехай i перебуває у вас; якщо перебуватиме у вас те, що ви чули від початку, то i ви перебуватимете в Сині i в Отці. 25 Обітниця ж, яку Він дав нам, є життя вічне.

 

26 Це я написав вам про тих, що вводять вас в оману. 27 А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, i ви не ма­єте потреби, щоб хто вчив вас; а що саме це помазання вчить вас усьому, i воно істинне i нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте.

 

28 Отже, діти, перебувайте в Ньо­му, щоб‚ коли Він явиться, мали ми дерзновення i не осоромилися перед Ним у пришестя Його. 29 Коли ви знаєте, що Він праведник, то зрозумійте i те, що ко­жен, хто творить правду, від Нього народився.

 

3 Бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав Його.

 

2 Улюблені! Ми тепер діти Бо­жі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що‚ коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. 3 I кожний, хто має цю надiю на Нього, очищає себе, бо Він чис­тий. 4 Усякий, хто чинить гріх, чи­нить i беззаконня; i гріх є беззаконня. 5 I ви знаєте, що Він явився для того, щоб узяти гріхи наші, i що в Ньому немає гріха. 6 Кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить; усякий, хто грішить, не бачив Його i не пізнав Його.

 

7 Діти! Нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як i Він праведний. 8 Хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Заради цього i явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. 9 Кожний, народжений від Бога, не чинить гріха, тому що сі­м’я Його перебуває в ньому, i він не може грішити, бо народжений вiд Бога. 10 Дiти Божi i дiти дияво­ла пiзнаються так: усякий, хто не творить правди, не є вiд Бога, як i той, хто не любить брата свого. 11 Бо таке є благовiстування, яке ви чули вiд початку, щоб ми любили один одного, 12 не так, як Каїн, який був вiд лукавого i вбив брата свого. А за що вбив його? За те, що дiла його були злi, а дiла брата його – праведнi. 13 Hе дивуйтеся, браття мої, якщо свiт ненавидить вас. 14 Ми знаємо, що ми перейшли зi смерти в життя, бо любимо братiв; той, хто не любить брата, перебуває в смертi. 15 Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця; а ви знаєте, що нiякий людиновбивця не має життя вiчного, що в ньому пере­бувало б. 16 Любов пiзнали ми з того, що Вiн поклав за нас душу Свою: i ми повиннi класти душi свої за братiв. 17 А хто має достат­ки на свiтi, але, коли бачить брата свого в нуждi, зачиняє вiд нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа?

 

18 Дiти мої! Будемо любити не словом чи язиком, а дiлом i правдою. 19 I ось iз цього пiзнаємо, що ми вiд iстини, i впокорюємо перед Hим серця нашi; 20 бо якщо серце наше засуджує нас, то тим бiльше Бог, бо Бог бiльший від нашого серця i знає все. 21 Улюбленi! Якщо наше серце не засу­джує нас, то ми маємо дерзновення до Бога 22 i, чого тільки попросимо, одержимо вiд Hього, бо дотримуємося заповiдей Його i робимо угодне для Hього. 23 А заповiдь Його та, щоб ми вiрували в iм’я Сина Його Iсуса Христа i любили один одного, як Вiн заповiв нам. 24 I хто зберiгає заповiдi Його, той перебуває в Hьому, i Вiн у тому. А що Вiн перебуває в нас, пiзна­ємо від Духа, який Вiн дав нам.

 

4 Улюбленi! Не всякому духовi вiрте, але випробовуйте духiв, чи вiд Бога вони, бо багато лжепророкiв з’явилось у свiтi. 2 Духа Божого i духа омани пiзна­вайте так: усякий дух, що сповiдує Iсуса Христа, Який прийшов у плотi, є вiд Бога; 3 а всякий дух, що не сповiдує Iсуса Христа, Який прийшов у плотi, не є вiд Бога, але це дух антихриста, про якого ви чули, що вiн прийде i тепер уже є в свiтi.

 

4 Дiти! Ви вiд Бога i перемогли їх; бо Той, Хто у вас, бiльший за того, хто у свiтi. 5 Вони вiд свiту, тому i говорять, як у свiтi, i свiт слухає їх. 6 Ми вiд Бога; той, хто знає Бога, слухає нас; хто не вiд Бога, той не слухає нас. З цього пiзнаємо духа iстини i духа омани.

 

7 Улюбленi! Будемо любити один одного, бо любов вiд Бога, i кожен, хто любить, народжений вiд Бога i знає Бога. 8 Хто не любить, той не пiзнав Бога, тому що Бог є любов. 9 Любов Божа до нас вiдкрилась у тому, що Бог послав у свiт Єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Hього. 10 У тому любов, що не ми полюбили Бога, а Вiн полюбив нас i послав Сина Свого на очищення від грiхів наших.

 

11 Улюбленi! Якщо так полюбив нас Бог, то i ми повиннi любити один одного. 12 Бога нiхто нiколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас пере­буває, i довершена Його любов є в нас. 13 Що ми перебуваємо в Hьо­му i Вiн у нас, пiзнаємо з того, що Вiн дав нам вiд Духа Свого. 14 I ми бачили i свiдчимо, що Отець пос­лав Сина Спасителем свiту. 15 Хто сповiдує, що Iсус є Син Божий, в тому перебуває Бог i вiн у Бозi. 16 I ми пiзнали любов, що має до нас Бог, i увiрували в неї. Бог є любов, i хто перебуває в любовi, перебуває в Бозi i Бог у ньому. 17 Любов досягає в нас такої довершености, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому свiтi, як Вiн. 18 У любовi немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, не довершений у любовi. 19 Будемо любити Його, бо Вiн ранiше полюбив нас. 20 Хто каже: “Я люблю Бога”, а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить? 21 I ми маємо вiд Hього таку заповiдь, щоб той, хто любить Бога, любив i брата свого.

 

5 Всякий, хто вiрує, що Iсус є Христос, вiд Бога народжений, i кожен, Хто любить Того, Хто народив, любить i Того, Хто народився вiд Hього. 2 Що ми лю­бимо дiтей Божих, пiзнаємо з того, коли любимо Бога i дотримуємося заповiдей Його. 3 Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповiдей Його; i заповiдi Його не тяжкi. 4 Бо всякий, народжений вiд Бога, перемагає свiт; i ця перемога, що перемогла свiт, – вiра наша. 5 Хто перемагає свiт, як не той, хто вiрує, що Iсус є Син Божий? 6 Цей є Iсус Христос, Який прийшов водою i кров’ю i Духом, не водою тiльки, але водою i кров’ю, i Дух свiдчить про Hього, бо Дух є iстина. 7 Бо троє свiдчать на небi: Отець, Слово i Святий Дух; i Цi троє – єдине. 8 I троє свiдчать на землi: дух, вода i кров; i цi троє – про єдине. 9 Якщо ми приймаємо свiдчення людське, то свiдчення Боже – бiльше, бо це є свiдчення Боже, яким Бог свiдчив про Сина Свого. 10 Хто вірує в Си­на Божого, має свідчення в собі самому; хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свід­чив про Сина Свого. 11 Свiдчення це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вiчне, i це життя в Синi Його. 12 Хто має Сина Божого, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має життя.

 

13 Це написав я вам, що вiруєте в iм’я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, вiруючи в Сина Божого, маєте життя вiчне. 14 I ось яке дерзновення ми маємо до Hього, що, коли просимо чого згiдно волі Його, Вiн слухає нас. 15 А коли ми знаємо, що Вiн слухає нас у всьому, чого б ми не просили, – знаємо й те, що, чого просимо, одержуємо вiд Hього. 16 Коли хто бачить свого брата, який грiшить грiхом не на смерть, то нехай молиться, i Бог дасть йому життя, тобто тому, хто грiшить грiхом не на смерть. Є грiх на смерть: не про цей кажу, щоб вiн молився. 17 Всяка неправда є грiх; але є грiх не на смерть.

 

18 Ми знаємо, що всякий, народжений вiд Бога, не грiшить, але народжений вiд Бога береже себе, i лукавий не торкається його. 19 Ми знаємо, що ми вiд Бога i що весь свiт лежить у злi. 20 Знаємо також, що Син Божий прийшов i дав нам свiтло i розум, щоб ми пiзнали Бога iстинного i щоб були в iстинному Синi Його Iсусi Христi. Цей є iстинний Бог i життя вiчне.

 

21 Дiти! Бережiть себе вiд iдо­лiв. Амiнь.

 

Lock full review 888 Bookmaker