Джерела з історії УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939)

Джерела з історії УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939)У монографії вперше досліджено документи і матеріали антицерковної діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема церковної складової процесу «Спілки визволення України», подано огляд та джерелознавчий аналіз архівно-кримінальних справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) та реабілітаційних документів. Автор аналізує документи Соборів УАПЦ у 1921–1930 рр., діловодні матеріали Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР), богословські праці чільних діячів УАПЦ, просопографічні джерела, періодичні та агітаційно-пропагандистські видання. Досліджено документальні джерела і матеріали, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном.

Монографія має гриф Редакційного комітету Видавничого відділу УПЦ Київського Патріархату.

Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939). – Монографія. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 696 с.

 

Lock full review 888 Bookmaker