Словник скорочень назв чинів святості в українській мові

slovnyk1Пропонований словник містить загальноприйняті, усталені й традиційні для релігійного стилю сучасної української літературної мови скорочення назв чинів святості, які переважно відображають сучасний стан розвитку та кількісний склад тематичної групи термінів «чин святості».

Назви чинів святості – це категорії, за якими розрізняються святі при їх канонізації та при шануванні залежно від виду їхньої діяльності (християнського подвигу) та церковного чи суспільного стану під час земного життя. Кожен зі святих належить до того чи того чину святості, і, відповідно, їхні назви доволі часто вживаються в усному релігійному мовленні, а це, у свою чергу, є однією з причин того, що на письмі вони передаються скорочено.

Ця праця – перша в українській лінгвостилістиці й лексикографії спроба зібрати й упорядкувати найуживаніші й найпоширеніші приклади скороченого написання назв чинів святості.

Джерельну базу Словника становлять місяцеслови, вміщені у церковних щорічних календарях, матеріали здебільшого як релігійних, так і меншою мірою нерелігійних текстів, що функціонують у паперових та електронних версіях (на сайтах в мережі інтернет), у яких зафіксовано приклади скорочень назв чинів святості, характерні для текстів релігійного стилю української мови, зокрема богослужбового, науково-богословського, проповідницького та публіцистичного підстилю.

Книга рекомендована вченими радами Інституту української мови НАН України та Київської православної богословської академії, а також редакційним комітетом Видавничого відділу УПЦ Київського Патріархату.

Видання призначене для широкого кола фахівців-користувачів – теологів, релігієзнавців, авторів та редакторів текстів, журналістів, філологів, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, учнів та всіх, хто вивчає українську мову та цікавиться нею.

Мирончук О. Я. Словник скорочень назв чинів святості в українській мові / Київська православна богословська академія УПЦ Київського Патріархату ; Інститут української мови НАН України ; уклад.: Мирончук Олександр Якович ; [наук. ред.: Єрмоленко Світлана Яківна]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 108, [4] с.

Lock full review 888 Bookmaker