Про відділ

Головне завдання відділу полягає в організації та здійсненні редакційно-видавничої діяльності Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Для виконання своїх завдань відділ виконує такі функції:
1. Задоволення потреби УПЦ Київського Патріархату в редакційно-видавничих і поліграфічних роботах.
2. Формування видавничої політики з метою забезпечення УПЦ Київського Патріархату книгами Священного Писання, богословською, богослужбовою, просвітницькою й іншою літературою.
3. Організація редагування і випуску літератури, необхідної для діяльності УПЦ Київського Патріархату.
4. Контроль за богословським і літературним змістом видань і якістю їх художнього і технічного оформлення.
5. Аналіз стану попиту на літературу, що випускається для зовнішнього користування, з метою забезпечення її конкурентноздатності, підвищення рентабельності і прибутковості видань.
6. Виконання друкованих, брошуро-переплітних робіт з малотиражними та малооб'ємними виданнями.
7. Укладання угод і оформлення замовлень на виконання різних поліграфічних і оформлювальних робіт сторонніми організаціями.
8. Організація своєчасного оформлення видавничих угод з авторами і угод (контрактів) із зовнішніми редакторами, рецензентами, художниками й іншими особами, залученими до виконання робіт з видання літератури.
9. Контроль:
- за термінами представлення рукописів, підготовкою їх до набору;
- за виконанням поліграфічними підприємствами графіків по набору, друку і виготовленню тиражу видань;
10. Підготовка документів по розрахунках за роботи, виконані зовнішніми редакторами, рецензентами, художниками й іншими особами, а також поліграфічними організаціями.
11. Затвердження номіналів і тиражів видань з урахуванням стану і перспектив розвитку ринків їхнього збуту.
12. Розробка і проведення заходів щодо скорочення термінів проходження рукописів, ощадливій витраті коштів при виданні літератури, поліпшення якості поліграфічного виконання.
13. Складання кошторису витрат на видавничо-редакційну діяльність.
14. Визначення рентабельності виданої літератури.

До видавничого відділу входять сектор додрукарської підготовки та редакційний комітет.

Сектор додрукарської підготовки здійснює переклади українською мовою творів Священного Писання, Священного Передання, богослужбової, богословської та іншої літератури; виконує форматування, редагування, правку матеріалів, комп'ютерний дизайн, виготовлення оригінал-макетів та художнє оформлення поліграфічної продукції.

Редакційний комітет виконує перевірку (цензуру) богослужбових, богословських та духовно-повчальних видань, які готуються до друку в Українській Православній Церкві Київського Патріархату щодо їхньої відповідності Священному Писанню, Священному Переданню і вченню Православної Церкви.

Lock full review 888 Bookmaker